Добричка област е с най-висока за страната цена на земеделска земя » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Добричка област е с най-висока за страната цена на земеделска земя

Продължава тенденцията Добричка област да бъде с най-висока цена за страната на земеделска земя. Това съобщи Илга Иванова от отдел „Обща администрация” в Териториалното статистическо бюро в Добрич. През миналата година средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич е достигнала 1 084 лв., при средна цена за страната 594 лв. на декар. Въпреки, че спрямо 2012 г. средната цена за областта се понижава с 18.0%, тя продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области. През 2013 г. в област Добрич средният размер земеделска земя за една сключена сделка 21 декара, докато в страната е 12 декара. През миналата година най-активен е пазарът на земеделска земя в община Генерал Тошево. Там са реализирани 30% от всички сделки, а делът на продадената земя е 42.4%. За последните 4 години средният размер на сделките със земеделска земя в областта е най-висок през 2012 година – 1322 лв. за декар. Най-скъпа е земеделската земя в морските общини като първенството държи община Балчик. Рязко постъпване на земеделската земя е регистрирано отново през 2012 година – в община Генерал Тошево средният размер на сделките със земеделска земя е 1297 лв. за декар (при 559 лв./дка за 2011 г.), в община Балчик – 1997 лв. за декар (при 1044 лв./дка за 2011 г.) и в община Шабла – 1109 лв. за декар (при 870 лв./дка през 2011 г.). През 2013 година обаче в тази морска община цената рязко е спаднала и нейният размер е 580 лв./дка. Другите две общини, където средният размер на сделките със земеделска земя е най-нисък, са Крушари – 753 лв./дка, и община Добричка – 765 лв./дка. През 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета или арендувана земеделска земя в област Добрич е достигнала 77 лв., което е с 5.1% по-високо спрямо 2012 година. В страната средната цена на рентата на един декар наета или арендувана земеделска земя е 38 лв. Средният размер на площта на един договор за аренда или наем на земеделска земя в областта през наблюдавания период е 28.2 декара. За страната този показател е 18.2 декара. На областно ниво най-голям е делът на сключените договори за аренда или наем на земеделска земя през 2013 г. в община Добричка – 34.6% от общия брой за областта.

 

За автора

Сродни публикации