Добричката община ще насърчава интереса към ползването на поземления фонд от 110 000 декара » Съвети в земеделието

април 10, 2021

Добричката община ще насърчава интереса към ползването на поземления фонд от 110 000 декара

Акценти

  • Общината е събрала над 1 555 000 лева приходи от наеми за земя, пасища и лозя през 2019 година

Община Добричка ще насърчава интереса към ползването на общинския поземлен фонд.

Той достига близо 110 000 декара за увеличаване на собствените си приходи в следващите години.

Това предвижда Стратегията за управление на общинската собственост в периода до 2023 година. Общинският съвет ще я обсъди на предстоящото си заседание, пише БНР.

От общинския поземлен фонд възмездно са предоставени над 17 000 декара. Интересът на земеделските производители нарасна с възможностите да получават финансово подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, отбелязват от кметската управа. Общината е събрала над 1 555 000 лева приходи от наеми за земя, пасища и лозя през 2019 година.

Стратегията предвижда да се ускори идентификацията и актуването на общинските земеделски имоти, тъй като процесът все още не е приключил.

Във фонда има много маломерни и разпокъсани имоти, както и затревени и трудно достъпни парцели. Сред негативните прояви, които трябва да бъдат преодолени в следващите няколко години, общината посочва неправомерното превръщане на пасища в земеделски земи чрез разораване. Ниски са и глобите при владеене на общински земи без основание или при използването им не по предназначение.

Общината възнамерява да увеличи срока за отдаване под наем на земи с неблагоприятни характеристики, както и да актуализира наемните цени, за да акумулира повече приходи и да подкрепи развитието на устойчиво и модерно земеделие.

 

За автора

Сродни публикации