Добре е да се прави почвен анализ на всеки 3 години » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Добре е да се прави почвен анализ на всеки 3 години

Акценти

  • Добрият лабораторен анализ е малка инвестиция в сравнение с цената на евентуалните загуби

Извършването на лабораторно изпитване дава ясна представа на земеделските стопани за състоянието на почвата.

Изпитването може да подскаже на земеделските стопани какви са веществата, от които почвата има недостиг или са в излишък. На база резултатите показателите могат да бъдат регулирани, за да се достигне до оптималното й плодородие.

Обикновено макроелементите, включващи азот (N), калий (K), сяра (S), калций (Ca) и магнезий (Mg) са усвояеми най-много в слабо киселинни до средно алкални почви, докато усвояемостта на микроелементите, като желязо (Fe), манган (Mn), бор (B), мед (Cu) и цинк (Zn), се увеличава в средно киселинни почви. Има обаче няколко изключения от тези общи правила.

За разлика от другите макроелементи усвояемостта на фосфора е ограничена в доста тесен, неутрален диапазон на pH. При pH под 6,5 P става неусвояем, тъй като образува неразтворими съединения с Fe и Al. И обратно, при pH над 7,5 P става неусвояем, тъй като образува неразтворими съединения с Ca и Mg.

Макар че в търговската мрежа се предлагат различни средства за измерване на pH и цветни тест комплекти, те не могат да заместят професионалния анализ в лабораторния поради риск от висока степен на вариативност и съмнителна точност. Добрият лабораторен анализ е малка инвестиция в сравнение с цената на загубения добив или ненужното варуване.

 

Сродни публикации