Между 300 и 700 кг/дка са очакваните добиви от ечемик и пшеница във Варненска област » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Между 300 и 700 кг/дка са очакваните добиви от ечемик и пшеница във Варненска област

Според данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), измерения влагозапас на 50 см дълбочина в почвения слой при култура царевица е от 50% и 70% от пределната полска влагоемност. Площите с царевица са в много добро състояние със средна височина на насажденията около 170-190 см, като в началото на месеца предстои фазата „изметляване“.

Слънчогледовите масиви са укрепнали при средна височина около 160 см, като при някои ранно засети цъфтежът е приключил, а в други посеви предстои.

„Посевите с ечемик, пшеница и рапица усвоиха пълноценно натрупаната почвена влага след сериозни водни количества, паднали през май и юни. Класовете успяха да се изхранят пълноценно“, коментират екперти от НИМХ. Очакваните добиви от ечемик и пшеница са от 300 кг/дка до 700 кг/дка.

Според наблюденията им годината се очертава като добра за зърнопроизводството, въпреки че фазите тази година закъсняват при културните растения с около 10-15 дни поради ниските температури, които потиснаха растежа.

 

Сродни публикации