Днес ще се проведе заключителна пресконференция на ОИЦ-Ловеч » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Днес ще се проведе заключителна пресконференция на ОИЦ-Ловеч

Днес, 27.12.2018 г. от 15:00 часа в Зала на Общински съвет – Ловеч в сградата на Община Ловеч ще се проведе заключителна пресконференция по повод изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“. Екипът на Центъра ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода 13.12.2015 г. – 31.12.2018 г.  Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Сродни публикации