Днес стартира схемата за хуманно отношение към птиците » Съвети в земеделието

февруари 08, 2023

Днес стартира схемата за хуманно отношение към птиците

Акценти

 • Очаква се изплащането на държавното подпомагане да стартира от 15 април 2019 г.

До 29 март птицевъдите могат да подават заявления за участие

От днес, 18 март 2019 г. започва приемът на заявления по следните схеми:

 • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“;
 • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.

Кандидатите могат да подават документи в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Приемът за участие по схемата за хуманно отношение към птиците ще продължи до 29 март 2019 г. Очаква се изплащането на държавното подпомагане да стартира от 15 април 2019 г. Финансовите средства, които са утвърдени от УС на ДФЗ и ще бъдат разпределени между птицевъдите, са в размер на 34 560 000 лв.

Птиците, за които стопаните биха могли да получат държавно подпомагане са от следните видове и категории:

 • кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);
 • родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица);
 • бройлери един оборот;
 • пуйки за угояване;
 • гъски;
 • патици един оборот (до 12-та седмица – 84 дни).

Участниците по схемата могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

 • Мярка А. – Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
 • Мярка Б. – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт. Необходимо е да отбележим, че тази мярка се прилага само за родители от кокоши вид (месодаен и яйценосен тип);
 • Мярка В. – Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
 • Мярка Г. – Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Тази мярка се прилага само за бройлери.
 

Сродни публикации