В Свищов дискутираха проблемите в земеделието » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

В Свищов дискутираха проблемите в земеделието

Акценти

  • Планирано е да се внедрят за използване в системата и нови технологии, модерни софтуери и сателитни изображения, до които има достъп ЕК

Георги Праматаров изрази мнението си относно промените, които предстои да се направят през новия програмен период

В Свищов се провежда дискусия относно проблемите в селското стопанство. На откриването й присъстваше и Георги Праматаров, директор на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“. По време на откриването й той заяви, че въз основа на европейското подпомагане може да се каже, че земеделието у нас е стабилно, дори се развива. Отчетено е леко увеличение в размера на площите, които се заявяват при кандидатстването по различните схеми. По думите му, това е тенденция, при която се наблюдава ежегодно увеличение на обработваемите площи. Стабилност има и при схемите, по които се подават заявления за участие.

Към момента основните тревоги на експертите от министерството на земеделието са свързани с новия програмен период 2021 – 2027 г. Тук въпрос със съществено значение се явява, какво ще избере всяка страна-членка, за да изготви план за развитие на земеделието си. Ще трябва да бъдат взети под внимание не само особеностите на всяка държава, но и изискванията на Европейската комисия. Освен това изготвената стратегия за развитие ще трябва да е реална и осъществима. Много голяма е вероятността да бъде променен и начина на проверка на заявленията.

Планирано е да се внедрят за използване в системата и нови технологии, модерни софтуери и сателитни изображения, до които има достъп ЕК. Те се правят няколко пъти годишно и обхващат цялата територия на Европейския съюз. Ако сега с данните, с които разполагат експертите може да се състави ясна момента картина, то с внедряването на новите технологии ще може да се извършва вече и мониторинг. Ще се следи какво е развитието и какви са дейностите, които се извършват в дадено стопанство. Очаква се тези промени да засегнат повече от 90 % от кандидатите.

 

Сродни публикации