Дискусия събра свиневъди и експерти на БАБХ » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Дискусия събра свиневъди и експерти на БАБХ

Акценти

  • Експерти на БАБХ разясниха измененията в европейското законодателство

И въпроси за хуманното отношение към свинете бяха обсъдени на форума.

На 15 май 2019 г. се проведе работна среща между представители на свиневъдния сектор в България и експерти от БАБХ. Целта й беше да се обсъдят последните изменения на Решение на Европейската комисия (ЕК) 2014/709 относно мерките за контрол на Африканската чума по свинете (АЧС) и прилагането им на територията на страната ни.

Подробно бяха разгледани мерките за защита на животните. Необходимо е да се гарантира здравния статус на свине от обекти, намиращи се в зони с констатирани случаи на АЧС при диви прасета. Паралелно с това трябва да се вземат мерки и за защитата на свинете, които са подложени на висок риск. Мерките трябва да възпрепятстват евентуално разпространение на болестта. Те трябва да послужат за осигуряване на безопасни движения и търговия.

Експерти на БАБХ разясниха измененията в европейското законодателство. Те ще доведат до промяна на действащите заповеди за АЧС по отношение на лабораторните методи за изследване на свинете. Освен това ще бъдат направени корекции и в програмата за надзор на болестта. Всичко това ще окаже влияние върху свиневъдния сектор.

Хуманно отношение към свинете и купиране на опаските им

По време на форума беше внесена допълнителна яснота относно хуманното отношение към свинете. Тема на разговорите бяха актуални въпроси във връзка с минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине. Разяснения имаше и относно  прилагането на Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине и Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете. Сред водещите теми беше и тази за спиране на рутинното купиране на опашки при свинете и мерките, които са предприети до момента.

Представителите на свиневъдната индустрия бяха запознати с изискванията на Европейската комисия за спиране на рязането на опашки. Те са предназначени за страните членки, за производителите и за ветеринарните лекари. Поставена беше и темата за бъдещата актуализация на Плана за действие на България за намаляване на необходимостта от купиране на опашки и извършване на оценка на системите за отглеждане на прасета в свиневъдните обекти.

 

Сродни публикации