Последни дискусии за промените в закона за земята » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Последни дискусии за промените в закона за земята

земеделска земя

Акценти

  • В законопроекта ясно е описано как ще бъдат разпределяни общинските и държавни пасища, мери и ливади

Ако проектът бъде одобрен ще можем да променяме предназначението на земята

До 26 септември ще продължи общественото обсъждане на проекта на Закона за поземлените отношения и опазване на земеделските земи. В интерес на собствениците, ползвателите и другите заинтересовани лица е да вземат участие в провежданите срещи. Така ще имат възможността да изразят мнението си във връзка с предлаганите промени.

Ясно е описано как ще бъдат разпределяни общинските и държавни пасища, мери и ливади. В проекта е предвидено имотите и от двата фонда да бъдат разпределяни в зависимост от землището, в което дадено лице е регистрирало своя животновъден обект. Първо ще трябва да се изчерпи ресурса от общински и държавни земи в същото землище. Чак след това ще се премине към разпределение и предоставяне на имоти в съседните землища.

съдебно чукче

Според предложените промени, ако законът бъде приет след влизането му в сила ще може неземеделска земя да се променяна в земеделска. Процедурата за това е разписана в проекта.

 

Сродни публикации