Директорът на РДГ Благоевград със заповед за ограничаване на достъпа и движението на физически лица в обхвата на ДГС Сандански » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Директорът на РДГ Благоевград със заповед за ограничаване на достъпа и движението на физически лица в обхвата на ДГС Сандански

Забранява се достъпът и движението на физически лица в обхвата на ДГС Сандански.

Със Заповед № РД 11-1893 от 16.09.2019 г. на основание чл.146, ал.1 от Закона за горите, чл.5, ал.1, т.17 от Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите и във връзка със Заповед № РД 11- 1893 от 16.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ се ограничава достъпа, като се забранява движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай на Африканската чума по свинете, в ловностопанските райони на ЛРД Ласкарево, ЛРД Мелник, ЛРД Склаве и ЛРД Хърсово, бособена със Заповед № РД 11- 1893 от 16.09.2019 г. на Изпълнителния
директор на БАБХ, както следва:

– ПЛСР – Ласкарево – на територията на ТП „ДГС Сандански“
– ПЛСР „ Мелник“ – на територията на ТП „ДГС Сандански“
– ПЛСР „ Склаве“ – на територията на ТП „ДГС Сандански“
– ПЛСР „ Хотово“ – на територията на ТП „ДГС Сандански“

2. Срок на дейсвие на заповедта – от 17.09.2019 г. до 17.11.2019 г.

 

За автора

Сродни публикации