Директорът на ИАРА д-р Драгомир Господинов ще открие в Бяла четвъртата работна среща на шестте местни инициативни рибарски групи в България » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Директорът на ИАРА д-р Драгомир Господинов ще открие в Бяла четвъртата работна среща на шестте местни инициативни рибарски групи в България

Директорът на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов ще открие в Бяла четвъртата национална среща на шестте Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/.

На срещата ще бъде обсъден напредъка на шестте рибарски групи, които се финансират по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Ще се презентират теми за напредъка и подготовката на Национална рибарска мрежа в България, както и за политиките през новия програмен период на Оперативната програма.

По време на тридневната работна среща /от 26.09. до 28.09./ ще се дискутират и предизвикателствата и трудностите при работата на рибарските групи.

Участие в срещата ще вземат Цветанка Палазова – директор на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ към ИАРА, Таня Шумкова – географски експерт към Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (ФАРНЕТ), представители на Разплащателна агенция и Държавен фонд „Земеделие“.

Срещата се открива днес /26 септември 2012 г./ от 14.00 ч. в хотел “Жасмин” град Бяла.

# # #

Информация за МИРГ

Местните инициативни рибарски групи в България са:

“Батак – Девин – Доспат”

“Тутракан – Главиница – Сливо поле”

“Каварна – Шабла – Балчик”

“Бяла – Долни Чифлик – Аврен“;

„Поморие – Несебър“;

„Приморско – Созопол – Царево“;

Те са публично-частни партньорства базирани на териториите на съответните общини. Шестте МИРГ в България са от основно значение за реализиране на Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Европейския фонд за рибарство. Целта на МИРГ е чрез местните партньорства и участието на общността да се добави стойност към процеса на развитие и модернизиране на сектор „Рибарство“ в България.

 

За автора

Сродни публикации