Методика за намаляване и отказване на плащанията » Съвети в земеделието
Методика за намаляване и отказване на плащанията