Десислава Танева се срещна с Фил Хоган » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Десислава Танева се срещна с Фил Хоган

Акценти

  • На срещата беше дискутиран и докладът за напредъка на румънското председателство по отношение на ОСП след 2020 г.

Министърът присъства и на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство.

В провелото се заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург участва и министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тогава беше постигнат частичен общ подход на Съвета. Той е свързан с  предложението за регламент на Европейската комисия за фонда за морско дело и рибарство през новия програмен период на Европейския съюз.

На срещата беше дискутиран и докладът за напредъка на румънското председателство по отношение на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Министър Десислава Танева отчете обективността на доклада. Тя посочи някои от основните приоритети на България в продължаващите дискусии за завишена обвързана подкрепа. Посочени бяха и акцентите в запазването на преходната национална помощ, изключването на дребните земеделски производители от условността за получаване на директни плащания, а също и необходимостта за доброволно прилагане на еко-схемите от държавите-членки.

Министър Танева успя да се срещне и с комисаря по земеделие  и развитие на селските райони Фил Хоган. Те обсъдиха състоянието на сектор „Земеделие“ в България.

 

Сродни публикации