Десислава Танева: На 27 април ще отворим за заявления Мярка 11 "Биологично земеделие" » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Десислава Танева: На 27 април ще отворим за заявления Мярка 11 „Биологично земеделие“

Десислава Танева: На 27 април ще отворим за заявления Мярка 11 „Биологично земеделие“

Бюджетът ще бъде 40 млн. евро, прехвърлени от резерва на ПРСР. Те ще бъдат в подкрепа на нови биопроизводители, както и за разширяване на стари ангажименти.

Ще могат да кандидатстват биопроизводители, на които им е минал 5-годишният ангажимент и искат да го заявят за шеста година. А тези, които са една година по-рано, могат да го заявят за пета година.

Мярка 11 беше блокирана в продължение на три години. Няколко месеца чакахме ЕК да одобри предложението на агроминистерството за изменение на Програмата за прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро към бюджета на мярката.

МЗХГ налага нови ограничения на биологичните пчелари

Преди дни страната ни получи първия положителен доклад от ЕК след одитна мисия в сектор биологично земеделие. Скоро приключи и общественото обсъждане на измененията и допълненията на Наредба №4 от 2015 за Мярка 11 „Биологично земеделие“. Предстоящия прием трябва да се осъществява по описаните условията, които ще бъдат приети.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.

 

За автора

Сродни публикации