Депутатите от Комисията по земеделие отново разглеждат ключови разпоредби за реформата на ОСП » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Депутатите от Комисията по земеделие отново разглеждат ключови разпоредби за реформата на ОСП

ОСП

Акценти

  • Членове 64-67 относно развитие на селските райони (от споделена компетентност) ще бъдат подробно разгледани

Депутатите от Комисията по земеделие в ЕП отново отварят редица ключови разпоредби в законодателните текстове за реформата на ОСП.

Те се надяват гласуването в пленарна зала да се проведе до юни 2020 г.

Координаторите на Комисията по земеделие възложиха на 4 декември на докладчиците и докладчиците в сянка да направят възможно най-скоро списък с разпоредби. Те трябва да бъдат изменени и таблица с „компромисни текстове“ по трите проекта на регламенти.

Под споделената компетентност на комисиите по земеделие и околна среда във връзка със стратегическите планове на ОСП се включват:

  • – определението за постоянни пасища;
  • – общи цели (действия в областта на околната среда и климата);
  • – специфични цели (смекчаване на изменението на климата, устойчиво развитие, биоразнообразие, млади земеделски стопани, заетост и сближаване, обществени изисквания по отношение на храните и здравето);
  • – условността- принцип, обхват, добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Основните разпоредби, свързани със секторната подкрепа за плодове и зеленчуци, вино, хмел, зехтин и трапезни маслини, също са подготвени за допълнителна дискусия.

Членове 64-67 относно развитие на селските райони (от споделена компетентност) ще бъдат подробно разгледани. Член 70 относно управлението на риска от разпоредбите за развитие на селските райони е готов за допълнителен вътрешен дебат.з

Други разпоредби, под изключителната компетентност на Комисията по земеделие, ще бъдат премахнати, докато разпоредбите в рамките на директните плащания  ще останат затворени. Малък брой членове от Хоризонталния регламент и Регламента за ООП също са подготвени за разискване.

След като измененията бъдат финализирани, текстовете ще бъдат внесени направо на пленарно заседание. Няма да има гласуване в Комисията по земеделие.

Междувременно по-широки дискусии се провеждат относно Многогодишната финансова рамка (МФР), като източници предполагат, че може да има „консенсус на целия парламент“ относно ролята на Съвета при вземане на решения „извън неговата компетентност“ по ключови секторни политики като ОСП.

 

За автора

Сродни публикации