Депутатите отложиха Закона за земите » Съвети в земеделието

декември 01, 2021

Депутатите отложиха Закона за земите

Акценти

  • Целта е по-добре да се уредят отношенията между собствениците на земеделски земи, арендаторите и условията за опазване на селскостопанското имущество

Нужно е проектът да уреди по-добре отношенията между собствениците на земя и арендаторите

Законопроектът за поземлените отношения и опазването на земеделските земи ще трябва да бъде коригиран. Това решиха депутатите. В тази връзка те удължиха до 31 декември 2019 г. срока за изготвяне на промените и внасянето им в НС.

Нужно е детайлно и внимателно да се подходи, за да се разшири обхвата на някои от текстовете. Целта е по-добре да се уредят отношенията между собствениците на земеделски земи, арендаторите и условията за опазване на селскостопанското имущество. Чрез промените и доработката на текстовете следва да се предложи организирана и последователна уредба на поземлените отношения в страната.

Със 101 гласа в НС подкрепиха предложението, един гласува „против“ и един беше „въздържал се“. Така срокът беше удължен от 28 февруари на 31 декември 2019 г.

 

Сродни публикации