Декларации за реколтата от грозде се подават до днес » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Декларации за реколтата от грозде се подават до днес

Акценти

  • Подаването на декларациите се извършва в териториалните звена на ИАЛВ

За производителите, които не са спазили законовите изисквания са предвидени парични и имуществени санкции

Днес, на 15 януари, изтича срокът за подаване на декларации от гроздо- и винопроизводителите. Те трябва да подадат информация относно реколта от грозде за текущата винарска година и произведените количества вино и мъст от последна реколта. Тези изисквания са разписани в чл. 42 и чл. 43 от Закона за виното и спиртните напитки.

Такъв ангажимент нямат производителите на грозде, чиято реколта е:

  • изцяло предназначена за консумация в непреработен вид;
  • за сушене или за директна преработка в гроздов сок;
  • производителите, чиито стопанства са с по-малко от 1 декар лозарска площ и добитата от тях реколта няма да бъде обект на търговия или бива изцяло предавана на кооперация.

Декларация за произведените количества вино и мъст от последна реколта не се подават също и от производители, които произвеждат по-малко от 1 000 литра вино. То не трябва да бъде обект на търговия. Този административен ангажимент отпада от задълженията и на производителите, които предават своята продукция от грозде на кооперация. Тя обаче трябва да подаде декларация за произведени количества.

Подаването на декларациите се извършва в териториалните звена на ИАЛВ. Това се случва съобразно местонахождението на лозарските стопанства и обектите за винопроизводство. Възможно е декларациите да се подадат по пощата. Техни образци са публикувани в сайта на Агенцията в поле „Декларации“. Могат да бъдат получени и на място при подаването им.

Неспазване на изискването за подаване на декларации се наказва по реда на чл. 206 от Закона за виното и спиртните напитки. Глобите за физически лица са в размер от 500 до 1 000 лв. Юридическите лица и едноличните търговци подлежат на имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв.

 

Сродни публикации