Двойно по-големи продажби на български агнета в страната спрямо 2019 г. » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Двойно по-големи продажби на български агнета в страната спрямо 2019 г.

Акценти

  • На Консултативен съвет по животновъдство браншът се запозна с плановете за мярка COVID-19 и други възможности за подкрепа

Очаква се двойно увеличение на реализацията на българско агнешко в страната спрямо 2019 г.

От 1 до 27 април в кланиците у нас са заклани 78 414 агнета. През миналата година, в периода от 1 април до 6 май, реализираните животни са били около 55 хиляди. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство, проведен чрез видеоконферентна връзка.

Представителите на бранша благодариха на МЗХГ и БАБХ за предприетите мерки за повишаване консумацията на прясно българско агнешко месо и отчетоха като успешна съвместната кампания.

Очаква се решение от ЕК,  което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от ПРСР.

Тя поясни, че ако мярката бъде приета, програмирането й ще бъде консултирано с бранша. „Нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция“, поясни Танева.

По мярка за частно складиране на определени сирена за подпомагане са допустими всички произведени сирена, както и замразена извара. Изключение има за сирената, които не са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене. Минималното количество на едно подадено заявление е 0,5 тона, като операторите не са ограничени в броя на заявленията. Размерът на помощта е 15,57 евро на тон за фиксирани разходи за съхранение и 0,40 евро за тон на ден договорно складиране. Договорният период на съхранение е между 60 и 180 дни. Квотата за България е определена на 889 тона. Това е с 22% повече от прилаганата у нас през 2016 г. мярка за частно складиране на сирена.

Задължителната мярка за осигуряване на администриране от всички държави-членки предлага доброволни споразумения и решения. Чрез тях операторите да планират производството на сурово мляко в съответствие с променящите се модели на търсене.

Другите видове помощи, които ЕК е изготвила са за:

  • – частно складиране на обезмаслено мляко на прах и масло;
  • – за прясно и охладено говеждо месо от животни над 8 месеца;
  • – за частно складиране на прясно и охладено агнешко и ярешко от животни на възраст до 12 месеца.

По време на срещата бе обсъдено и предложение от МЗХГ за изменение на чл. 2 от ПМС № 70 за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските обекти. Изменението цели да гарантира изкупуването на българско сурово мляко и същевременно да не допусне продукти, които нямат аналог и не се произвеждат в България да бъдат свалени от продажба и да не присъстват в магазините. Браншовите асоциации изразиха различни становища по предложението.

Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Иван Капитанов запозна участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие (ББР), Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица чрез търговските банки.

 

За автора

Сродни публикации