Дарението на храна струва пари, хвърлянето – не » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Дарението на храна струва пари, хвърлянето – не

Акценти

  • У нас през 2016 г. са спасени 290 тона храна, а през 2018 г. тази цифра се е понижила до 152 т.

Задължително е дарената храна да бъде с маркировка, която обозначава това й предназначение

На провелата се дискусия на тема „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“ стана ясно, че е необходимо спешно да се предприемат мерки за ограничаване разхищението на храна.

По ред причини голяма част от хранителните продукти отиват на боклука докато са още годни за консумация. За съжаление у нас няма облекчени процедури за оползотворяване на тези храни.

Законовите изисквания налагат дарените хранителни продукти да бъдат обозначени със съответната маркировка. Това е една от причините за спад в даренията. Добавянето на нужните обозначения изисква влагането на още средства от страна на производители и търговци. Дори и да имат доброто желание да помогнат на хора в нужда, законово това би било нарушение, ако няма съответната маркировка. Така дарението реално води до увеличение на разходите. По тази причина значително по-лесно става изхвърлянето/бракуването на хранителните продукти.

За съжаление, това вреди и на околната среда, тъй като тези отпадъци са сред източниците на парникови газове. Ако към това добавим и разходите вложени в производството на неизконсумираните хранителни продукти, сметките набъбват още повече. Количествата използвана вода, заетите площи за отглеждането на селскостопанските култури, труда на работниците и т.н. Всичко това са средства, които с лекота биват изхвърлени непряко чрез храната.

Данните сочат, че разхищението на хранителни продукти се равнява на 1 млрд. долара. В същото време почти 1 млрд. души страдат от недохранване, а още 1 млн. гладуват.

За страната ни точни цифри няма, но това не означава, че проблемът може да се неглижира. Към момента е важно Министерският съвет да приеме Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни, за да се задейства тя.

По данни на българската хранителна банка, даренията на храни с кратък срок на годност са намалели наполовина. Само за сравнение през 2016 г.чрез нея са спасени 290 тона храна, а през 2018 г. тази цифра се е понижила до 152 т. Тази разлика се дължи на законовото изискване за маркиране на продуктите, че ще бъдат използвани като дарение. От Българска хранителна банка очакват новия Закон за храните. Според промените в него, това изискване за обозначаване на дарените продукти ще отпадне.

 

Сродни публикации