Искат данък върху пустеещите земи » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Искат данък върху пустеещите земи

Две от най-големите браншови организации в земеделието се обявиха за данък върху пустеещите земи. Това стана на кръгла маса на тема: "Проблеми и перспективи пред земеползването в България", предаде БТА. В дискусията участват представители на държавата и браншови организации, а целта на форума е да постави във фокуса на общественото внимание въпросите на собствеността на земята, нейното стопанисване и ползване, както и повишаването на тяхната ефективност. Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, посочи, че на този етап единственото адекватно решение за решаване на проблема с пустеещите земи е да се постави такса за собствениците на земеделски земи. Това ще ги стимулира да вземат решение дали да ползват земите си, дали да ги отдадат под аренда или да се освободят от тях, посочи той. За всички, които не са потърсили земите си, общините да събират данъци за бюджетите си, предложи още Върбанов. Така по думите му общините ще бъдат подпомогнати и ще спре процесът на обезлюдяване. Според Върбанов благодарение на усилията през годините все пак сме свидетели на комасирано ползване на земеделските земи. С промените в закона е дадена възможност за тези, които се занимават със земеделие, да сключват помежду си споразумения. Предложението на Върбанов подкрепи и Борислав Петков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Той подчерта, че трябва да се поеме политическа отговорност по отношение на комасацията, защото в този си вид българското земеделие няма перспектива и не може да развие устойчиво ползване на земеделската земя. След възстановяване на собствеността на земеделската земя средният размер в момента е намалял – до 5,5 дка на имот, каза земеделският министър проф. Димитър Греков, който откри дискусията. Това по думите му затруднява изключително много управлението на имотите и повишава административните и селскостопански разходи. Уедреното ползване е единият подход за справяне с проблема, посочи министърът. Кирил Стоянов, експерт по поземлената реформа в МЗХ, уточни, че в момента са започнали 1700 процедура за сключване на споразумение на т. нар. бели петна, а землищата в страната са общо 4000. Министър Греков подчерта, че политиката на МЗХ е за дългосрочно отдаване на земята под аренда, която при трайните насаждения да бъде до 20 и повече години. Няма законодателни проблеми и за ползване на пустеещи земи. Той каза, че е готов да поеме политическата отговорност за проблемите с комасацията. Греков информира, че до края на май т. г. ще свика експертна група, която да работи по въпроса.

 

За автора

Сродни публикации