Дали ще се повтори „Великата суша“ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Дали ще се повтори „Великата суша“

Акценти

  • Според данните на ООН нарастващите температури в световен мащаб може да увеличат недостиг на храна и да доведат до повече горски пожари във времето до 2040 г. 

С безотговорното си отношение към околната среда и климата може да си причиним голяма беда

Все повече се говори за разхищението на храна в световен мащаб. Изхвърлените количества неизядени продукти растат драстично. Учени от Държания университет във Вашингтон са направили нов, по-задълбочен анализ на „Великата суша“ – най-опустошителната в човешката история. Именно тя е причина за големия глад, взел живота на над 50 милиона души. Тази година в Европа много страни реализираха значително по-малки добиви именно заради високите температури и продължителния период без валежи. Понастоящем затоплящият се климат на Земята може да доведе до настъпването на суша, която да „повтори“ най-страшния и смъртоносен период на световен глад в историята за последните 800 години. Това съобщават от GreenTech.bg.

„Великата суша“

„Великата суша“ е периодът от 1875 до 1878 г. Тогава в Азия, Бразилия и Африка реколтата е била съсипана. Милиони хора са умрели от гладна смърт. Какво и как точно се е случило по това време става ясно едва сега. Направен е щателен анализ на данни от дървесните пръстени от онова време, данни за валежите и климатични реконструкции.

Според учените от Държания университет във Вашингтон климатичните условия, причинили „Великата суша“ и „Световния глад“, са възникнали заради естествената променливост на времето. Днес обаче сме свидетели и виновници за глобалното затопляне и именно заради това може и да преживеем подобно бедствие отново. Според данните на ООН нарастващите температури в световен мащаб може да увеличат недостиг на храна и да доведат до повече горски пожари във времето до 2040 г.

„Световният глад“ е сред най-тежките хуманитарни бедствия в историята, сравними с Първата и Втората световна война. Като екологична катастрофа той има малко аналози. Климатичната криза е била съпътствана и от влошаване на социалните условия – най-вече заради стремежа на британските колониалисти да натрупват и изнасят зърно от Индия.

По информация на учените „Великата суша“ в действителност е комбинация от няколко суши. Те са започнали с „изчезването“ на мусонния сезон в Индия през 1875 г. Сушата в Източна Азия започва през пролетта на 1876 г. Следват я подобни климатични аномалии и в части от Южна Африка, Северна Африка и Североизточна Бразилия. Суша обхваща и Западна Африка, Югоизточна Азия и Австралия.

Продължителността и сериозността на тези периоди предизвикават „Глобалния глад“. Донякъде те са подпомогнати частично и от един от най-силните „Ел Ниньо“. Това са нередовните, но повтарящи се периоди на извънредно топла вода в тропическия Тихи океан.

Прилики между миналото и настоящето

Реално сушата е предизвикана от естествените вариации в температурите на морската повърхност смятат учените. По тази причина според тях подобно глобално събитие може да се случи отново. Очаква се повишаването на концентрациите на парникови газове и глобалното затопляне да засилят събитията от типа „Ел Ниньо“. Случи ли се това, подобни широко разпространени засушавания могат да станат още по-тежки.

Макар социално-политическите фактори, довели до глада, днес вече да не съществуват, подобни екстремни събития все пак биха довели до сериозни сътресения в глобалната хранителна система. Това може да доведе до продоволствена несигурност при уязвимите страни, която може да се засили допълнително от днешната високосвързана глобална хранителна мрежа.

 

Сродни публикации