Грози ни нова наказателна процедура на ЕК » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Грози ни нова наказателна процедура на ЕК

Българската стопанска камара (БСК) предупреди правителството за нова наказателна процедура на ЕК срещу България за неспазване на европейското законодателство чрез въвеждане на минимални тарифи на ветеринарномедицинските услуги, съобщиха от Камарата.

От работодателската организация са изпратили отворено писмо до служебния премиер Георги Близнашки, вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов относно наказателна процедура на Европейската комисия.

В момента България все още налага минимални тарифи за услугите, предлагани от ветеринарните лекари, което ограничава свободата за предоставянето им от страна на чуждестранни доставчици, напомнят от организацията в писмото си.

По този начин се препятства навлизането на нови оператори на пазара и конкуренцията по отношение на цените за тези услуги. Затрудненият достъп до пазара лишава клиентите от възможността да ползват услуги на по-ниска цена, обяснява се в документа.

ЕК изисква България да отмени тези минимални тарифи в двумесечен срок, като в противен случай ще се обърне към Европейския съд, посочват от БСК.

В съответствие с „политиката за нулева толерантност", обявена през юни 2012 г., ЕК стриктно следи прилагането на Директивата за услугите в страните-членки. В тази връзка на 25 септември Комисията изиска България да спази правилата за установяване и свободно предоставяне на услуги, заявени в Глави 15 и 16 на Директивата за услугите от 2006 г., напомнят от БСК.

За изпълнение на предписаните от ЕК действия от БСК предлагат спешно нормативно да бъде забранено въвеждането на минимални цени на услугите, като вече въведените такива бъдат премахнати. Това ще отстрани пречките пред нови участници на пазара и ще осигури ценова конкуренция, заявяват от организацията.

Правилният подход според Камарата е не въвеждане на минимални цени на услугите, а на минимални знания, квалификация и компетентности за упражняване на професионална дейност и предоставяне на услуги, гарантиращи тяхното качество, при осигуряване на ценова конкуренция. Тази позиция е в синхрон и със становищата и практиката на Комисията за защита на конкуренцията.

Освен ветеринарномедицинските услуги, подобни противоречащи на европейското право ограничения се налагат и при строителните, проектантските, нотариалните, адвокатските, брокерските и други услуги, които също могат да бъдат обект на сезиране и санкции от страна на ЕК.

 

За автора

Сродни публикации