Грижи за младите царевични растения » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Грижи за младите царевични растения

Акценти

  • В началото на вегетацията растенията са силно чувствителни към недостига на фосфор

Младите царевични растения са чувствителни към недостига на хранителни вещества.

Храненето им има своите особености и ключови моменти. Разграничават се два критични периода в развитието на посевите. Първият е в началото на вегетацията. Тогава растенията са силно чувствителни към недостига на фосфор и липсата му налага внасяне на тор.

Това най-често се случва, когато пролетта е по-студена и заради ниските температури на въздуха се затруднява усвояването на фосфора от почвата. По тази причина е препоръчително по време на сеитба да се внасят прости или сложни фосфорни торове.

Вторият критичен период за развитието на царевичните растения е във фазата 9-10 лист. Тогава е необходимо да се внесат азотни торове.

 

Сродни публикации