Грижа за пчелите през юни » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Грижа за пчелите през юни

В цялата страна през юни започва пашата от ливадите, плевелната растителност, липите, а във високите райони – и от акацията. Пчелните семейства трябва да бъдат разсредоточени така, че да обхванат напълно наличната медоносна растителност в отделните райони.

Пчелите са в най-активно състояние както за събирането на храна, така и за размножаване (рояване). Това налага пчеларят правилно да използва тази активност на пчелите за получаване на възможно най-добри резултати, без това да се отрази неблагоприятно на самите семейства.

Една от задачите е да се използва наличната в района паша, както пашата в по-далечни райони чрез подвижното пчеларство. Съществено условие за успеха на подвижното пчеларство са изборът на района, в който да се изкарат кошерите, и самото им изкарване. Подобряването на района трябва да става по няколко показателя (при положение че не е карантиниран), а именно:

Състояние на растителността в него

Растенията, даващи нектар, да са добре развити, с много листна маса и дебели стъбла, да не са повредени от неприятели, животни или засегнати от болести и да са добре огрявани от слънцето. Дървесните видове да имат широки корони и много цветни пъпки и да са разположени на южни и северни склонове. Това удължава цъфтежния им период.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации