Графиците за теренните проверки са публикувани на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“ » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Графиците за теренните проверки са публикувани на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“

Графиците за теренните проверки през 2015 г., във връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, са публикувани на интернет страниците на Областните дирекции по земеделие (ОДЗ). Графиците са достъпни за земеделските производители и на информационните табла в съответната ОДЗ, както и във всички общински служби по земеделие. Областните дирекции са информирали за графика и кметовете на съответните населени места, както и заявилите площи за подпомагане във физически блок попадащ в графика за проверка земеделски стопани. Към момента са извършени над 3200 проверки на физически блокове. До крайния срок 10 октомври ще бъдат проверени общо 36 616 физически блока извън новото заснемане, които се намират в 2713 землища, в 205 общини и 26 области на страната.
Проверките имат за цел да определят и/или актуализират границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. В резултат на данните от проверките, както и на извършеното самолетно и сателитно заснемане, ще бъде определен и обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 година.

 

За автора

Сродни публикации