Графиците за доставка по Училищните схеми трябва да се валидират » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Графиците за доставка по Училищните схеми трябва да се валидират

Акценти

  • Съвместните графици следва да бъдат валидирани и от двамата одобрени доставчици

Крайният срок за валидиране на на документите е 14 февруари

Новите доставчици по Училищните схеми имат определен срок за валидиране на графиците за доставка. Това те трябва да направят до 14-ти февруари 2019 г.

Този ангажимент е задължителен за всички одобрени кандидати, които участваха в допълнителния прием в периода 17.12.2018 г. – 21.12.2018 г. Той беше проведен във връзка с изпълнението на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Валидирането на графиците за датите на доставка може да се извърши и чрез онлайн платформа. В страницата на ДФЗ са публикувани списъците с одобрените заявители по двете схеми.

В случай, че са одобрени двама доставчици, те следва да представят съвместен списък. В него трябва да фигурира информация относно броя на доставките за всеки един от тях. Те трябва да са съобразени с издадените актове за одобрение.

Съвместните графици следва да бъдат валидирани и от двамата одобрени доставчици. При неизпълнение на този ангажимент, съгласно разпоредбите на чл. 15а, ал. 2 от наредбата, ДФ „Земеделие“ ще пристъпи към оттегляне на одобрението.

При изготвянето на съвместните графици, доставчиците следва да съобразят изискванията за извършване на не повече от 10 доставки по схема общо и от двамата. Те трябва да бъдат извършени в рамките на месец. Не трябва да се припокриват датите на доставки за едно и също учебно заведение по една и съща схема от двамата. Все още са в сила изискванията за доставка на минимум 4 вида плод и поне 1 доставка на прясно мляко месечно за учебно заведение.

 

Сродни публикации