Актуализиран е графика за прием по ПРСР за 2017 » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Актуализиран е графика за прием по ПРСР за 2017

Актуализиран е графика за прием на проекти по ПРСР 2014-2020 за 2017 г.  Предвиден е прием за някои от най-очакваните мерки, като например Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ и др.

Младите фермери ще могат да подават заявления за подпомагане от последната седмица на Август, почти до края на месец Септември.

Преди това обаче е предвиден прием по Подмярка 4.1.2, който се очаква да започне в началото на Август и следва да приключи в края на Септември.

Актуализираният график можете да изтеглите от ТУК.

 

Сродни публикации