Готов e окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Готов e окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019

Акценти

  • Предстои да се извърши окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната кампания

 В СЕУ на ДФЗ е визуализиран окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019.

В публичната част на Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ всеки стопанин може да се запознае с обхвата на специализираният слой. Посредством личните си профили в системата, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения от 02 до 13 декември 2019 срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, през следващата седмица ще могат да се информират в детайли (за всеки парцел) за резултатите от тяхното разглеждане.

На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2019 заявления за подпомагане. Предстои да се извърши окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната кампания.

При необходимост Разплащателната агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

 

За автора

Сродни публикации