Готово е окончателното класирането за кошери и нови пчелни семейства » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Готово е окончателното класирането за кошери и нови пчелни семейства

ДФЗ приключи с окончателното класиране на заявленията за подпомагане по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. То се извърши според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците от класирането можете да видите ТУК, като кликнете на връзката "ПРИЕМ 2014 – ВАЖНО!"

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор в областната дирекция на ДФ „Земеделие”, където са подали документите си за подпомагане.

368 са договорите, подписани по другите мерки и дейности, за които беше обявен прием – Мярка Б „Борба срещу вароатозата”, Мярка В „Мерки за подкрепа за извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед” и дейност 3 „Разходи за закупуване на пчелни майки” на Мярка Г. Те са сключени с пчелари от цялата страна.

 

За автора

Сродни публикации