Готови са указанията за подпомагане на земеделците заради руското ембарго » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Готови са указанията за подпомагане на земеделците заради руското ембарго

Производителите, засегнати от забраната за внос на селскостопански продукти от Европейския съюз (ЕС) в Русия, вече могат да намерят указания за прилагането на удължените до 30 юни 2016 г. временни извънредни мерки.
Указанията за правилно изпълнение на мярка „небране на зеленчуци и плодове” са публикувани на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.
Стопаните, решили да оставят зеленчуците на полето, трябва задължително да заорават по-дълбоко растенията и тяхната продукция и да спазват изискванията за сеитбооборот. Производителите, които ще ползват подмярката за плодове, е необходимо да ги съберат плодовете и да ги унищожат в одобрените за целта места.
Тези изисквания целят да се намали риска от разпространение на болести по растенията.
Временните извънредни мерки за производителите включват освен небране на плодове и зеленчуци, и изтегляне на продуктите от пазара. Изтеглената продукция може да бъде безвъзмездно предоставена на благотворителни организации, училища, социални домове и болници.
Общото количество продукция, което България може да подпомогне по двете мерки за небране и изтегляне от пазара, е до 3 000 тона и 950 тона – за праскови и нектарини.
Всички действия по извънредните мерки трябва да се прилагат в присъствието на Техническия инспекторат на ДФЗ и това да бъде отразено в документите.

 

За автора

Сродни публикации