Готова е индикативната програма за 2019 г » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Готова е индикативната програма за 2019 г

Акценти

  • През новата година предстои да бъдат отворени 9 мерки с бюджет от 141 млн. евро

Вижте какви приеми предстоят по Програмата за развитие на селските райони

Подмярка 1.1

Първа в индикативната програма е подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Планирано е средствата разпределени по нея да бъдат до левовата равностойност на 8 000 000 евро. Процедурата ще бъде обявена през месец май 2019 г., а приемът ще продължи до юни 2019 г.

Подмярка 4.3

По същото време ще бъде стартирана и подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“. Документи за участие по нея ще се приемат до юли. Средствата, които ще бъдат разпределени са до левовата равностойност на 50 465 860 евро.

Подмярка 6.3

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) също ще стартира през май 2019 г. и приемът й ще е до юни 2019 г. Бюджетът й е до левовата равностойност на 22 000 000 евро.

Подмярка 7.6

Планиран е прием и по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Общият бюджет по нея ще бъде до левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. По подмярката ще се приемат документи от юни до август 2019 г.

Подмярка 16.4

От септември до октомври ще продължи приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Средствата заделени за бюджета й са в размер до левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фаза.

Подмярка 19.1

В края на годината ще започне приема по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Той ще е от ноември до декември 2019 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен е равен на остатъка по подмярка 19.1 + остатъци от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточни.

Подмярка 19.3

Последна в индикативната програма е подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Нейният прием ще започне през август. Одобреният бюджет, за разпределяне през 2019 г., е в размер на  1 000 000 евро.

Какво друго предстои?

Вчера на провелата се заключителна пресконференция беше съобщено, че през новата година предстои да бъдат отворени 9 мерки с бюджет от 141 млн. евро.

подписване на документи

Според обясненията на зам.-министър д-р  Лозана Василева, в началото на новата година ще бъде отворен приемът по подмярката за иновации 16.1. Предстои стартирането и на подмярка 7.3 за създаване на широколентова инфраструктура в малките населени места.

Сега повече от половината, а именно 56 % или 1,6 млрд. евро от бюджета на ПРСР за целия период  е договорен. По отворените приеми за 2018 г. бюджетът превишава стойността от  662 млн. лв.

 

Сродни публикации