Горски служители затвориха обект за съхранение и търговия с дървесина » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Горски служители затвориха обект за съхранение и търговия с дървесина

Акценти

  • Дървесината била без превозен билет

Служители на ИАГ  и РДГ –Сливен са констатирали незаконна дървесина в обект за съхранение и търговия с дървесина в село Могилино, област Ямбол.

При проверка на обекта, извършена на 14 април, са установени немаркирани с контролна горска марка трупи за бичене от дървесен вид ясен. Дървесината била без превозен билет, който да е вписан в електронния дневник на обекта.

Със заповед на директора на РДГ – Сливен е наложена принудителна административна мярка, с която дейността на обекта е спряна. Едновременно със заповедта е спрян и достъпът до информационната система на ИАГ за издаване и вписване на превозни билети.

Същият ден, на територията на ДГС Тунджа-Ямбол, горските инспектори са заловили лице, което ловува с извадено от калъф, сглобено и заредено ловно оръжие, извън указаното в разрешителното за лов място. Съставен е констативен протокол. Задържан е ловният билет и разрешителното за лов. Предстои съставянето на акт за нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча.

Интензивни проверки от служители на РДГ-Сливен и Югоизточно държавно предприятие се извършват в м. ”Ормана” във връзка със зачестилите в последните дни набези на лица от ромски произход. При последното нарушение е открита каруца натоварена с 0.70 куб. м. едра строителна дървесина от ясен, немаркирана с контролна горска марка. Каруцата заедно с материалите е задържана. Съставен е констативен протокол, който ще бъде изпратен в прокуратурата.

 

За автора

Сродни публикации