Горските служители са реагирали на повече от 550 сигнала от началото на март » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Горските служители са реагирали на повече от 550 сигнала от началото на март

Акценти

  • 46 бр. сигнали са постъпили за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеч

Към ИАГ са получени повече от 550 сигнала за нарушения и пожари в горските територии от началото на март.

Най-много обаждания от гражданите постъпват за:

  • – незаконен добив, транспортиране, продажба и съхранение на дървесина – 254 бр.;
  • – пожари – 185 бр.

Постъпили са и 46 бр. сигнали за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча и 65 бр. – по Закона за рибарство и аквакултури. Само 2 % от тях са фалшиви. Обажданията се приемат от експерти – лесовъди.

Чрез информационната система на ИАГ сигналът се проверява още в момента на подаването му. Според локацията на нарушението се подбира екипът, който в момента е най-близо и е подходящо да извърши проверката. Времето за реакция от получаването на сигнала до проверката на място зависи от наличието на екип в района и е максимум до час.

 

За автора

Сродни публикации