Голям е интересът за финансиране в ловешко » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Голям е интересът за финансиране в ловешко

Акценти

  • Общо 158 681 лв. по СЕПП за Кампания 2017 са получили 38 земеделски производители
  • 1 130 земеделски стопани са заявили участие за директни плащания за Кампания 2018

1 130 земеделски стопани в Ловешка област са заявили участието си в схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2018. Най-много са желаещите да получат финансиране по Схемата за преразпределително плащане – 851.

За областта оторизираните финансови средства до момента по различните схеми и мерки са както следва:

  • Общо 158 681 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 са получили 38 земеделски производители;
  • По Схема за преразпределително плащане (СПП) за 851 одобрени кандидати са отпуснати 1 663 000 лв.;
  • По Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) 4 817,17 лева са оторизирани на 35 земеделски стопани;
  • 11 742 129 лв. са получили 512 кандидати по Мярка 13.1/НР 1 – Планински райони;
  • 486 800 лв. са разпределени между 15 животновъди по схемата ЕЖСК (мляко);
  • Оторизираните средства по схемата ПНДЖ 1 са 892 799лв. и са разпределени на 101 животновъди.
 

Сродни публикации