Голф игрища, изградени с европари се декларират като пасища » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Голф игрища, изградени с европари се декларират като пасища

Акценти

  • ЕСП ще извърши проверка на строителството на пътищата, изградени с европейски средства

В много страни от ЕС работят различни схеми за усвояване на субсидии.

Оказва се, че не само у нас с европейски средства се изграждат къщи за гости. В различни държави от ЕС е имало случаи не само с къщи, но и с голф игрища, които са създадени със субсидии, а са декларирани като пасища.

Въпреки, че Европейската сметна палата (ЕСП) извършва одит на нередностите с използването на европейските пари, тя не се занимава с разследването на такива случаи. Важно е да се уточни, че нередностите са неумишлено действие, а измамите са умишлено извършвани с цел ощетяване на европейския бюджет.

Предвидено е ЕСП да извърши проверка на строителството на пътищата, изградени с европейски средства. Това ще се случи в няколко държави и е част от стандартните процедури. Очаква до средата на следващата година да бъде изготвен и докладът за изпълнението й и резултатите от нея. ЕСП ще одитира България, Испания, Чехия и Полша.

Усвояването на кохезионните фондове в 7 държави също беше проверено от ЕСП. Одитирани бяха България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания. По този начин трябваше да се анализира работата на националните правителства и ЕК. В доклада бяха отправени 5 препоръки. От тях 3 са към държави от ЕС и 2 към ЕК.

Страната ни е изпълнила и трите отправени препоръки. Те са във връзка с приемането на стратегии за борба с измамите, включване на външни органи и институции за целта, а също и създаването на платформа АРАХНА. Тя предоставя информация за всички европейски програми.

Нередности във връзка с усвояването на средствата от еврофондовете има в Словакия и не само. За страната ни се отчита спад на грешките в управлението на европрограмите.

 

Сродни публикации