Говеждо месо без хормони ще се внася в ЕС » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Говеждо месо без хормони ще се внася в ЕС

Акценти

  • Беше постигнато принципно споразумение със САЩ и други значими държави доставчици

САЩ ще използват 35 000 тона от квотата, а остатъкът от нея е за другите доставчици.

Успешни преговори за внос на говеждо месо без хормони проведоха в края на миналата седмица Европейската комисия и САЩ.

В резултат от тях не се очакват промени в общия обем, качество или безопасност на внасяното в ЕС говеждо месо. То ще остане в съответствие с високите европейски стандарти, обясни Фил Хоган.

Беше постигнато принципно споразумение със САЩ и други значими държави доставчици. Така 35 000 тона от квотата за внос ще бъдат разпределени за САЩ, поетапно за период от 7 години. Остатъкът от нея ще бъде на разположение на всички други доставчици.

След постигането на този взаимно задоволителен резултат в съответствие с правилата на СТО, Комисията ще представи правни предложения на Съвета, за да разреши неговото подписване. След съгласие от страна на ЕП в следващите месеци се очаква да бъде сключено и споразумението със САЩ.

През 2009 г. ЕС и САЩ сключиха меморандум за разбирателство, които беше преразгледан през 2014 г. Той предвижда временно решение на дългогодишен спор в Световната търговска организация (СТО) относно използването на някои хормони, стимулиращи растежа на говедата и оставащи в месото. Съгласно споразумението, квотата от 45 000 тона говеждо, което не е с хормони, беше отворена от ЕС към квалифицирани доставчици, сред които са и САЩ.

 

Сродни публикации