ГМО продуктите ще са със специална маркировка в Русия » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

ГМО продуктите ще са със специална маркировка в Русия

Акценти

  • Повече от 55 % от растителната продукция в САЩ вече е от трансгенни семена

Новите правила трябва да влязат в сила преди края на тази година

Предвидено е новото обозначаване на продуктите да се извършва със специален знак „ГМО“ . Тези промени ще влязат в сила на 26 декември 2018 г. Етикетирането на продукти със специален знак ще е необходимо, ако съдържанието на ГМО надхвърли 0,9 %. Такива са и нормите, които отговарят на изискванията на ЕС.

В световен мащаб ГМО се изразява в намаляването на уникалните натурални сортове растения. Повече от 55 % от растителната продукция в САЩ вече е от трансгенни семена, а страната е водещ производител на ГМО продукти. В Бразилия цифрите сочат над 21 %, в Аржентина – над 15 %, в Канада и Индия – повече от 7 %. Тези данни показват, че е напълно възможно да се свие още избора на продукти, които не са генно модифицирани.

Интересното е, че успоредно с увеличението на ГМО продукти в света, се развива и биологичното земеделие. Органичните продукти не трябва да съдържат ГМО или друг вид замърсяване – пестициди, антибиотици, тежки метали.

 

Сродни публикации