Глобите за биопроизводителите започват от 4 септември » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Глобите за биопроизводителите започват от 4 септември

Акценти

  • Новият регистър не дава повече информация на потребителите

Новият Био Регистър на МЗХГ се въвежда в експлоатация със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

В понеделник, 19 август, трябваше да започне въвеждането на данни в новия Био Регистър на МЗХГ. Нещата не се случиха точно така и имаше лек фалстарт. Макар и с ден-два закъснение въпросното вевеждане започна. Тогава започнаха да се изясняват вече и проблемите един след друг. Докато една част от проблемите са си изцяло за контролиращите лица, друга част от тях се отнасят и до операторите.

На първо време се откроява обемът информация, който трябва да се въведе в базата. В действаща (стара) База данни има вписани 6430 оператора за биологично производство, а в новата (новия Био Регистър) до момента на изготвяне на настоящата статия са вписани едва 133. Това е един от проблемите, които на практика са си изцяло на контролиращи лица. Ако не се справят, те ще бъдат глобявани или ще им бъдат отнемани разрешенията. МЗХГ решава. (бел. ред. Тази година вече бяха отнети разрешенията на две от компаниите, а трета прекрати сама дейността си. Отнемането на разрешенията на двете фирми се случи за броени дни, поради което над 700 души трябваше да сключват спешно нови договори за контрол и да плащат нови такси.)

Представители на контролиращите лица споделят, че все още няма ясни инструкции към тях каква точно информация трябва да въвеждат в новата база данни.

На проведена среща с ръководсвтвото на МЗХГ и фирмата изпълнител (Информационно обслужване АД) е уточнено, че първоначално следва да се въвеждат единствено основни данни за операторите, но това така и не е официално разписано. Без значение каква информация точно се въвежда, всички данни трябва да бъдат потвърдени от операторите.

В интервю пред БНР Директорът на Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, Слави Кралев, заяви, че новата база данни ще дава много повече информация, в сравнение със старата. При проверка в новия регистър се вижда:

  • – Номер на договор (първия запис е „0001“)
  • – Име и фамилия на оператора (име на фирмата, ако е юридическо лице)
  • – Област (на управление, постоянен адрес, адрес на стопанството – не е ясно)
  • – Дейност (животновъдство, търговия и т.н. Не става ясно какви са отглежданите култури и животни)
  • – Сертификат (за момента няма въведени сертификати)

При сравнение със старата база данни, видимата в нея информация е повече. В стария регистър се посочват датата на договора за контрол, трите имена на оператора, кое е контролиращото му лице, както и какви точно са отглежданите култури и животни.

(НЕ)ефективната политика на МЗХГ за биологично земеделие

В новия регистър дори не се вижда кой оператор под чий контрол е. Така обикновеният потребител няма да знае към кого да се обърне, в случай на проблем с оператора или негова продукция.

Нека да се върнем обаче обратно на въвеждането и потвърждаването на информацията от операторите. Както вече посочихме, всички въведени данни ще трябва да се потвърждават от операторите. В нормативната уредба е предвидено това да става с ПИК (Персонален идентификационен код, издава се от НАП) или КЕП (Квалифициран електронен подпис). Както вече би трябвало да е ясно, операторите трябва да потвърждават въведената информация в 10-дневен срок. Ако не го направят, ще бъдат санкционирани финансово с глоби от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. Това важи за всяка една промяна, без значение колко незначително е изменението.

Положителното в случая е, че операторите ще получават имейли за всяка една редакция на данните им. Лошото е, че няма да виждат каква точно е тя. Уточняваме, че ще се въвежда и информация за парцелите в стопанството, дори и тези, които се управляват по конвенционален метод. Ако даден оператор има 1000 парцела, той ще трябва да провери всеки един от тях, за да установи къде е промяната.

Докато законодателството предвижда ПИК като възможност за потвърждаване, реално към момента данните не могат да се потвърждават по този начин. Просто защото все още няма подписано споразумение между МЗХГ и НАП.

Няма и изгледи ПИК-овете да заработят преди пускането на регистъра в експлоатация. Това означава, че на първо време ще трябва да се работи с КЕП. А работата с КЕП не е по силите на всеки, колкото и странно да звучи. Докато модерният градски човек би трябвало да се справя без проблеми, хората от малките населени места често нямат добра компютърна грамотност, нямат имейли, да не говорим колко трудно биха се научили да ги ползват. Важно е да се знае, че посоченият в регистъра имейл трябва да е идентичен с този от електронния подпис.

В обобщение бихме казали, че модернизацията е хубаво нещо. Добре е да се създават бази данни, които да гарантират на потребителите спазване на правилата и да създават чувство за сигурност. Но когато намеренията и реалността се разминават, както е с новия Био Регистър, печелившите няма как да са потребителите и ползвателите на регистъра. Печелят единствено тези, които го правят и си прокарват идеите.

През пролетта на тази година операторите се притесняваха, че ще фалират, когато бяха въведени задължителни проби. Въпросът е сега притесняват ли се от фалит когато ще трябва да плащат глоби за неспазване на сроковете, защото това е неизбежно.

На финал ще допълним, че системата не може да разпознава несъществуващи или грешни имейли. За всяка промяна ще се счита, че уведомлението е направено, без значение дали е достигнало до точния имейл.

 

За автора

Сродни публикации