Глоба до 5000 лв. за отказан достъп на инспектор по храните предвижда нов закон » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Глоба до 5000 лв. за отказан достъп на инспектор по храните предвижда нов закон

Акценти

  • Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 2 декември тази година

МЗХГ публикува проект на Закон за управление на агрохранителната верига.

Официален контрол по агрохранителната верига ще се извършва от:

  • – Министерството на здравеопазването
  • – Министерството на икономиката;
  • – Комисията за защита на потребителите;
  • – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
  • – Регионалните здравни инспекции;
  • – Регионалните инспекции по околна среда и водите;
  • – Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
  • – Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
  • – Изпълнителната агенция по лозата и виното.

У нас няма единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, като посочва ясно отделните елементи в тяхната цялост и конкретните компетентности на контролните органи. Точно и поради тази причина се е изработил този Закон за управиление на агрохранителната верига.

Нарушенията по агрохранителната верига ще се наказват с глоби от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 лв. до 8000 лв., ако не е предвидена по-тежка санкция за конкретното провинение.

Земеделски производител на храни, който не осигури достъп на контролен орган до обекта си, ще се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. Това се предвижда в проекта на Закона.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 2 декември тази година.

Новият закон ще трябва да премахне и сегашното припокриване на текстове в специалнитe.

Това позволява размиване на задълженията и отговорностите между функциите на отделните контролни органи.

Първоначално предвижданията на земеделското министерство са били новият закон да влезе в сила от 14 декември 2019 г. Времето не е достатъчно за  приемането му от правителството и от парламента на първо и второ четене.

 

За автора

Сродни публикации