Глобата за продажба на некачествени дърва за огрев стига 10 000 лв » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Глобата за продажба на некачествени дърва за огрев стига 10 000 лв

Акценти

  • Продавачите са законово задължени да проверят качеството на продаваните от тях суровини

Заедно с финансовите санкции са предвидени и имуществени такива

С обнародване на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух влизат в сила и санкциите за продажба на некачествени твърди горива за битово отопление. Те важат от 3 януари тази година.

При продажба на некачествена дървесина размера на санкциите за физическите лица може да достигне до 10 000 лв. За юридическите лица или едноличните търговци имуществената санкция е с максимален размер от 50 000 лв. Това са сумите, които ще бъдат дължими за продажба на твърди горива, за битови нужди, без регистрация.

Продавачите са законово задължени да проверят качеството на продаваните от тях суровини. Те трябва да установят дали продукта им отговаря екологични норми. За целта могат да се ползват услугите както на български, така и на чужди лаборатории.

В закона са заложени и глоби за замърсяване в резултат на строителни, ремонтни дейности, разрушаване на сгради, транспортиране на ситни товари, строителни отпадъци и земни маси. Санкциите се увеличават двойно по размер при повторни нарушения.

Паралелно с това са наложени ангажименти и на кметовете. Те в рамките на година могат да отсрочат разработването и изпълнението на програма за намаляване нивата на замърсяване в градовете.

Предвидено е общините да бъдат санкционирани при липса на резултати до 2020 г. Глобата, която ще бъде дължима е в размер до 5000 лева.

Паралелно с това законовите промени дават нови права на КАТ. Служителите ще могат да спират коли от движение, ако има явно нарушение на чистотата на атмосферния въздух.

 

 

Сродни публикации