Германия изготви план на защита на насекомите » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Германия изготви план на защита на насекомите

Акценти

  • През октомври 2018 г. германският кабинет одобри ключовите моменти от „плана за действие за защита на насекомите“

Земеделските стопани останаха изолирани и не успяха да вземат участие в изготвянето му

Намаляващата популация на пчелите е световен проблем. В Германия министерството на околната среда смята да предприеме план за защита на насекомите. Той трябва да започне да действа до края на тази година. За съжаление много от земеделските производители негодуват спрямо това, че са игнорирани и не можаха да помогнат в разработването му.

Редица от публикации и проучвания в последно време допълнително разбуниха духовете. С тези темпове смъртността сред насекомите ще доведе до изчезването на много видове в рамките на следващите 100 години. По различни причини насекомите измират осем пъти по-бързо от бозайниците и влечугите.

Тази година през февруари почти 20% от всички избиратели в Бавария са се присъединили към петиция за референдум за по-добра защита на биологичното разнообразие.

Миналата година през месец октомври германския кабинет одобри ключовите моменти от „плана за действие за защита на насекомите“. Обсъждането му през последните дни на февруари беше засилено. В случай, че действията на министъра на околната среда Свеня Щулце са били правилни, закона може да бъде приет през април.

За изпълнение на част от плана за действие за опазване популацията на насекомите са предвидени 100 млн. евро. Тези средства ще се предоставят ежегодно. Финансиране ще бъде осигурено и за провеждането на различни изследвания и мониторинг.

Противници на закона не липсват

Природозащитните организации, заедно с асоциацията на земеделските производители  изразиха становището си, че закона е недостатъчен. Те твърдят, че в програмата няма да изпълни целта си, защото в нея са заложени само някои от съществените въпроси, а именно: неограниченото потребление на земя, разрастването на градовете или мобилността.

Експерти споделят, че трудно може да се определи точният размер на загубата от високата смъртност на насекомите. Наблюдава се спад в популацията им в регионите с по-големи обработваеми площи. Интересното е, че в големите градове се наблюдава обратната тенденция, макар и не много силна. Според специалистите смъртността на насекомите зависи до голяма степен от липсата на подходящи местообитания с голямо растително разнообразие и без твърде много шум, светлина и човешка намеса.

пестициди

Германският министър на околната среда пожела да бъдат наложени забрани за употребата на торове

В плана за действие на германското министерство на околната среда попада и употребата на торове. Тя трябва да бъде ограничена, а на места – забранена. Това е подходящо за районите, които граничат с местообитанията на насекомите. В тази връзка е намесен и глифозатът, който следва да се използва само след изрично разрешение.

Друг важен момент заложен в плана е увеличението на зелените площи, които не са предназначение за развитие на селскостопански дейности, подпомагане развитието на повече на брой диви растения.

 

Сродни публикации