Гаранционният фонд е обезпечил кредити за 92 млн. лв. за 2013 година » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Гаранционният фонд е обезпечил кредити за 92 млн. лв. за 2013 година

През 2013 г. са обезпечени кредити на обща стойност 92 млн. лв. по проекти от ПРСР. Това съобщи Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд при стартирането на първата информационна кампания на финансовия механизъм. Схемата ще помогне на малки и средни производители, които имат одобрени проекти по три от най-популярните мерки от програмата да получат улеснен и бърз достъп до банков заем. От началото на февруари до средата на май в страната ще се проведат 55 информационни срещи.

Експерти ще разясняват възможността за кредитиране на одобрени вече проекти. Към включените в схемата банки могат да се обръщат бенефициенти с одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 -„Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 -„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.Всички 14 търговски банки, които са включени във финансовата схема, са избрани след провеждане на обществена поръчка. Общата стойност на проектите, които може да обезпечи Гаранционният фонд, е 1,2 млрд. лв. за одобрени проекти на селската програма в периода 2007-2013 г.  България е една от първите в ЕС, които прилагат този механизъм. Схемата стартира в началото на 2013 г. Първата стъпка бе избор на банки, следваща е среща и информиране на бенефициентите за възможностите за финансиране на одобрените им вече проекти.

 

За автора

Сродни публикации