В Ямболско засяха по-малко пшеница » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

В Ямболско засяха по-малко пшеница

Акценти

  • Тази година са засети 145 000 дка с маслодайна рапица

Посевите, засети преди октомври, са в много добро състояние

Тази година в Ямболско, засетите с пшеница и ечемик, площи са по-малко спрямо отчетените през изминалата 2017 г.

С пшеница, тази есен, са засети само 688 000 декара. През 2017 г. площите, заети със зърнената култура, са били в размер на 719 000 дка.

По-малко са и земите заети с ечемик. Тази есен са засети само 78 000 дка. За сравнение, през изминалата година, есенната сеитба на зърнената култура е охванала площ от 103 000 дка.

Същата тенденция, на намаление на площите, се наблюдава и при рапицата. Маслодайната култура тази година е засята на площ от 145 000 декара. През 2017 година тя е заемала 154 000 декара.

Според експерти, посевите, засети преди засушаването през месец октомври, са в добро и отлично състояние. За разлика от тях по-късните са в задоволително. Това съобщават от БТА.

 

Сродни публикации