В язовир „Мандра“ откриха мъртва риба » Съвети в земеделието

февруари 08, 2023

В язовир „Мандра“ откриха мъртва риба

Акценти

  • Не е констатирано заустване на отпадъчни води

Предстои почистване на водата в канала

Сигнал за мъртва риба в язовир „Мандра“ е подаден и проверен. Експерти от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са открили мъртва екземпляри в канал на язовира. Намерената риба е била от видовете платика, сулка, скобар и таранка. Животните са били с размери около 10-15 см, а са открити на площ от около 200 м2 от водната повърхност.

 

Установено е, че каналът е обрасъл с гъста водна растителност. Видимо водата в него е била чиста, без цвят, специфична миризма и опалесценция на повърхността. Не е констатирано и заустване на отпадъчни води. Експерти от регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас са взели проби от водата в канала. Измерени са показателите на място. Резултатите са показали  ниско съдържание на разтворен кислород 2,03 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Очаква се резултатите на останалите показатели да излязат след приключване на всички анализи на водната проба. Община Бургас е уведомена. Предстои почистване на мъртвата риба, съобщават от ИА „Фокус“.

 

Сродни публикации