В събота започва ловният сезон за птици » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

В събота започва ловният сезон за птици

Акценти

  • През тази година изпитите за придобиване правото на лов са издържали 2 757 нови ловци

Ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде открит на 11.08.2018 г., събота.

Ловуването на птиците е разрешено само през деня – час преди изгрев и час след залез слънце. Самият процес е много динамичен, а дневните норми за отстрел на един ловец са както следва:

  • до 15 пъдпъдъка;
  • до 10 броя от следните видове – гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

За участие в ловните дейности задължително трябва да бъдат издадени писмено разрешение с датата, имената на ловците и на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начина и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Не се допуска употребата на звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, ловни хрътки или пък други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.

През тази година изпитите за придобиване правото на лов са издържали 2 757 нови ловци. Те ще имат възможността за първи път да участват в ловните излети. В страната общият брой на ловците надхвърля 118 хиляди. Всички от тях имат членски карти и са заверили билетите си  за лов през настоящата 2018 г.

ловна пушка

За безопасно и успешно провеждане на ловните излети е препоръчително да се спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

 

Сродни публикации