В средата на годината стартира изготвянето на стратегическия план за новата ОСП » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

В средата на годината стартира изготвянето на стратегическия план за новата ОСП

Акценти

  • Повишава делът на микро предприятията в сферата на търговията, услугите и преработвателната промишленост

Имаме готовност в средата на годината да стартираме изготвянето на Националния стратегически план за новата ОСП.

Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027 .

Тя допълни, че това е третият по ред SWOT–анализ. Негов изпълнител е УНСС.

„След като приключим по идентификацията на нуждите сме си поставили срок в края на годината първият вариант на стратегическия план да бъде готов и изпратен на ЕК. Такъв ангажимент сме поели и към Комисията“, уточни министър Танева.

Тя припомни, че по първия анализ за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика се работи по идентификация на нуждите.

„В края на месец февруари следва да сме финално готови с него. По втория SWOT анализ околна среда и климат приключваме комуникацията с МОСВ. След това ще преминем също към идентифициране на нуждите. С днешното събитие слагаме началото на дебата по третия SWOT анализ“. Това поясни земеделският министър. По думите й, неговата цел е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, потребности  и  възможности за развитие на селските райони.

Държавата, в лицето на МЗХГ, е стъпила върху експертизата и визията на българската наука  за изготвянето на трите анализа.

„Университетите, които ги изготвиха,  са дали образование както на управленци, така и на всички специалисти в нашата сфера. Именно това е пътят всички ние като общност да можем да намираме най-добрите и полезни решения“, категорична бе Десислава Танева.

Министърът на земеделието изказа благодарност към заинтересованата общност за добрата комуникацията с Министерството за намиране на най-добрите решения, които да влязат в Националния стратегически план.

По думите на проф.д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на екипа, изготвил SWOT анализа, чрез него се дава снимка за демографското развитие и икономическо развитие на страната и по-конкретно заетостта в селските райони. „С анализа имаме и за цел да изведем силните, слабите страни, възможностите и заплахите по отношение на социалното развитие и инфраструктурата“, обясни проф. Мишев.

Изводите от анализа сочат, че се повишава делът на микро предприятията в сферата на търговията, услугите и преработвателната промишленост. Отчита се нарастване на приходите от дейността на малките предприятия в селските райони и повишаване производителността на труда.  Нараства броят на читалищата в страната. Има необходимост от подобряване на пътната инфраструктура в малките населени места.

 

За автора

Сродни публикации