В Сливен проверяват птицевъдните обекти » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

В Сливен проверяват птицевъдните обекти

Акценти

  • До 100 възрастни птици и 150 бройлера е разрешено да се отглеждат във всички села

Чрез инспекциите се следи спазва ли се хуманното отношение при отглеждането на птиците

По оперативни данни в Сливенска област над 10 000 птици се отглеждат в домашните стопанства тип „заден двор“.

С общинса наредба са определени изискванията, които трябва да бъдат спазвани от всикчи стопани в района. В нормативния акт е посочен допустимия брой животни, които може да се гледат за лични нужди.

Строго забранено е пернати да бъдат отглеждани в централната градска зона и/или в кварталите с комплексно жилищно строителство.

При спазване на законовите изисквания това е допустимо включително и за водоплаващи, но на следните места:

  • във вилните зони;
  • жилищни квартали с дворищна регулация;
  • в кварталите „Речица“ и „Дебелата кория“;
  • в селата на територията на Община Сливен;

Според нормативните ограничения в кварталите с дворове могат да се отглеждат от пет възрастни птици. Това не важи за предградията „Речица“ и „Дебелата курия“. Там и във вилните зони допустимия брой възрастни птици е 10. До 100 възрастни птици и 150 бройлера е разрешено да се отглеждат във всички села. Към животните задължително трябва да бъде проявявано хуманно отношение. Трябва да им бъдат осигурени необходимите условия за живот, храна и вода. Експерти проверяват регулярно за изпълнението на тези изисквания. Глобите за нарушителите са в размер от 500 лв. до 800 лв.

 

Сродни публикации