В сила е нова наредба за съдържанието, сроковете и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и самоосигуряващи » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

В сила е нова наредба за съдържанието, сроковете и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители и самоосигуряващи

От 3 януари 2020 г. е в сила нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Новата Наредба № Н-13 на министерство на финансите е обнародвана в брой 1 на Държавен вестник от 03.01.2020 г. С влизането й в сила се отменя Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Новата Наредба № Н-13 съдържа в приложения нови образци на декларации, както и указания за попълване на декларации:

  • – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
  • – образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“;
  • – образец № 5 „Авансово внесени социални и здравно- осигурителни вноски“;
  • – образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.
 

За автора

Сродни публикации