В сила влиза нов образец на Заявление за издаване на лиценз за превоз на живи животни » Съвети в земеделието

май 09, 2021

В сила влиза нов образец на Заявление за издаване на лиценз за превоз на живи животни

В сила от 14.02.2020 г. е утвърден нов образец на Заявление за издаване на лиценз за превоз на животни – Образец ЗХОЖ – 48Б.

Превозвачите могат да получат новото Заявление:

  • – на място в ОДБХ;
  • – да го изтеглят от сайта на БАБХ, секция „Документи“.

Към документите, необходими за подаване на Заявление за издаване на лиценз за кратки/продължителни пътувания ще се изисква и:

предоставянето на процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в заявлението.

Всички превозвачи, получили лиценз за превоз на живи животни, издаден преди 14.02.2020 г. следва да предоставят процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, включени в лиценза си в съответната Областна дирекция по безопасност на храните, в която са одобрени транспортните средства, в срок до 21.04.2020 г.

 

 

За автора

Сродни публикации