В Русенско плащат за крави, отглеждани само на хартия » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

В Русенско плащат за крави, отглеждани само на хартия

Акценти

  • Въз основа на посочената информация на обвиняемата са изплатени средства в размер на 2 719,93 лева

Обвинителен акт срещу земеделски производител повдигна окръжната прокуратура в Русе. Стопанинът е подал неверни данни, за да получи евросубсидии.

Лицето Х. В. е с обвинение, че през периода 11.05.2016 г. до 31.07.2017 г. в гр. Две могили, обл. Русе, пред Общинска служба по земеделие – гр. Борово, офис Две могили в таблица за отглежданите животни е представила неверни сведения. Таблицата е като приложение към заявление за подпомагане за 2016 г. по „Схема за обвързано подпомагане за млечни крави“ към общо заявление за подпомагане. В нея е записано, че стопанина отглежда в собствения си животновъден обект с ветеринарен регистрационен номер по системата на БАБХ 10 бр. говеда – млечни крави. Всъщност отглежданото животно било само 1 бр. млечна крава. Попълнените данни са в противоречие с изискванията на Наредба № 3/17.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните. Въз основа на подадената информация на стопанина са отпуснати средства в размер на 2 447,94 лв. Те са изплатени от Европейски фонд за гарантиране в земеделието, предоставени от Европейския съюз на Българската държава. Извършеното деяние е престъпление по чл. 248а от НК.

Обвиняемата била земеделски производител с регистриран животновъден обект.

В него са отглеждани 1 млечна крава, 2 телета и 5 овце. В края на 2015 г. била уведомена от Община Две могили, че с оглед промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е необходимо броят и видът на отглежданите животни в животновъдния й обект да бъдат съобразени с площта на ползваните пасища. В случай, че животните са по-малко, договорите за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, какъвто бил този на обвиняемата, щели да бъдат прекратени. За да изпълни новите изисквания, обвиняемата наела 9 млечни крави. Те само документално са били регистрирани в животновъдния обект, а реално не са отглеждани.

Обвиняемата е кандидатствала за подпомагане и по „Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави“. Тя е подала документи, в които е декларирала неверни сведения. Там е посочила, че отглежда не само нейната 1 крава и 2 телета, но и наетите 9 крави.

Въз основа на посочената информация на обвиняемата са изплатени средства в размер на 2 719,93 лева. От тях 271,99 лева й се полагали за нейната кравата. Останалите 2 447,94 лева са предназначени за деветте крави, отглеждани от друг животновъд.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 

Сродни публикации